Tehnic

Dictionar de Termeni Tipografici

A

Agenţi de umplere: Substanţe aditive care se adaugã hârtiei şi cartonului, cum ar fi cleiul sau creta.

Adunare (adunat): Procedura prin care colile de tipar sunt aşezate una peste cealaltã, în ordinea numãrului de coalã.

Albitura: Spaţiul delimitat de formatul unei pagini şi oglinda acesteia.

B

Balot de hârtie: Deşeuri de hârtie care se prezintã sub forma unui pachet legat.

Bandã de eliminare: Curele paralele sau bandã transportoare pe care cad colile tipãrite care sunt transportate în afara utilajului de tipar.

Bandã polipropilenã: Bandã termosensibilã folositã pe o maşinã de împachetat pentru a lega pachetele cu tipãrituri.

Banderola: Bandã tipãritã din carton sau hârtie, utilizatã prin legare sub formã de inel în jurul unui produs finit tipãrit.

Big (biguire): Semn trasat pe carton prin presare pentru a facilita plierea ulterioarã dupã acea linie.

Bloc de carte: Interiorul unei cãrţi, format din coli de tipar aşezate în ordinea numãrului de coalã sau a paginaţiei.

Bobinã de hârtie (rolã, sul): Hârtie ambalatã sub forma de sul, folositã în tipãrirea pe rotative.

Bon: Pachet de ziare legat şi etichetat, conţinând de obicei între 200 şi 500 de exemplare.

Book Cream: Hârtie de carte pigmentatã (de obicei de culoare crem-gãlbui) de o calitate deosebitã, cu suprafaţa uniformã şi opacitate bunã.

Broadsheet: Denumire genericã de origine britanicã folositã pentru a defini un ziar de dimensiuni mari (A2).

Broşare: Procedeu tehnic prin care se realizeazã legarea blocului de carte sau a interiorului unei reviste de copertã, utilizându-se clei cu uscare rapidã încãlzit la temperaturi mari. Sunt folosite douã tipuri de clei: clei de cotor (flexibil) şi clei lateral (dur).

BT (bun de tipar): 1. Acordul dat de cãtre client sau de cãtre responsabilul cu calitatea din cadrul tipografiei cu privire la calitatea produsului tipãrit; 2. Un exemplar din tiraj care respectã toate normele de calitate impuse.

C

Caiet: Parte componentã a unui ziar, având de obicei între 4 şi 32 de pagini, individual împreunã cu unul sau mai multe caiete formeazã un ziar complet.

Capac: Parte componentã a ambalajului unei bobine care protejeazã pãrţile laterale ale acesteia.

Capitalband: Şiret colorat, cu o margine îngroşatã, cu ajutorul cãruia se întãreşte cotorul unei cãrţi sau al unui registru.

Capsare: Metoda de legare în care colile îndoite pe mijloc sunt prinse de la exterior cãtre interior cu capse metalice. De obicei, un astfel de fascicol nu conţine mai mult de 96 de pagini.

Caracter: Tipul corpului de literã care utilizat.

Cartare: Operaţiune prin care publicaţiile sunt împãrţite pe rute de destinaţie, fiind în prealabil etichetate şi ambalate.

Carte legatã: Asamblarea colilor de tipar la o carte prin coasere şi apoi aplicarea forzat-ului, capitalband-ului, semnului de carte şi a coperţilor cartonate.

Carton cromocretat (GC): Cartoan care conţine între straturile de celulozã chimicã, straturi intermediare din celulozã mecanicã. Stratul de acoperire din celulozã mecanicã este albit şi pigmentat. Carton din fibra primarã cretat (carton cromocretat), cu faţa albã, fãrã fibre lemnoase, cu strat intermediar deschis la culoare şi spate alb, fãrã fibre lemnoase (GC1) sau cu spate Manilla (GC2).

Carton duplex: Carton multistrat, cretat pe o faţã, cu spate gri, tip GD2 şi GD3. Carton duplex tip GD2 şi GD3, multistrat, fabricat din celulozã albitã şi pastã din hârtie reciclatã, cu faţa albitã şi spate gri. A fost conceput pentru a asigura eficienţa ridicatã a proceselor de tipãrire şi conversie, cu un minim de pierderi şi deşeuri.

Carton duplex cu spate alb (GT):Carton cromo cu faţa alb-lucioasã, cretatã, iar spate lucios din celuloza şi pastã de hârtie reciclatã, albitã. Carton multistrat, cu densitate mare, faţã dublu cretatã şi spate alb.

Carton: Termen generic pentru hârtie consistentã, de cele mai multe ori multistrat, cu gramaje variind între 115 şi 500 de grame/mp, în unele cazuri chiar mai mare; este folosit adesea pentru aplicaţii grafice, tipar sau ambalaje.

Carton aglomerat: Carton multistrat format dintr-un strat superior de celulozã înãlbitã, cu miezul şi straturile inferioare din fibre reciclate. Stratul inferior de pe spatele cartonului poate fi acoperit sau nu, dupã caz cu un alt strat de celulozã înãlbitã. În Europa, cartonul aglomerat este numit carton duplex.

Carton cromo GC1: Carton multistrat dublu cretat pe faţã şi simplu cretat pe verso. Prezintã rigiditate, grad de alb şi luminozitate foarte ridicatã, datorita atât spatelui alb, cretat, tip GC1 şi cretãrii performante a feţei precum şi suprafaţa foarte netedã. Se preteazã la tipar offset plan, inclusiv policromie, gravurã, flexografie, serigrafie, plastifiere, lãcuire, timbru sec, aplicare folie metalicã.

Carton cromo GC2: Carton multistrat, dublu cretat pe o faţã, cu o rigiditate foarte bunã. Are o culoare naturalã cu un grad de luminozitate şi de alb ridicat datoritã spatelui deschis la culoare, tip GC2 şi cretãrii performante, precum şi suprafaţa foarte netedã.

Carton de legãtorie (mucava): Carton pentru legãtorie cu feţe gri, realizat din fibre reciclate. Se foloseşte la coperţi şi cotoare pentru cãrţi, legãtorie, cutii, albume, jurnale, jocuri etc. Se preteazã pentru urmãtoarele operaţiuni post tipãrire: debitare circularã, ştanţare, perforare, fãlţuire, crestare, biguire, gãurire şi frezare.

Carton multistrat: Carton compus din mai multe straturi: superior, mediu şi inferior.

Carton omogen: Carton compus dintr-unul sau mai multe straturi fabricate din acelaşi material, cum ar fi celuloza purã sau de alt tip. Frecvent este folosit ca alternativã termenul de carton solid. Casetã: Parte componentã a maşinii de broşat (binder) sau a unei maşini de adunat şi capsat automatã. În aceasta se introduc colile cu acelaşi numãr care urmeazã a fi adunate cu celelalte coli din casete pentru a fi legate (broşate) cu clei sau capsate. Caşerat: Lipirea unui strat de hârtie, a unui celuloid etc. pe un carton pentru a-i da un aspect mai frumos.

Cauciuc: Strat subţire din cauciuc de pe o maşinã de tipar care transferã cernealã de pe placa tipografica pe hârtie.

Cãlimarã: Rezervorul de pe o maşina de tipar ce conţine cerneala tipograficã de o anumitã culoare.

Celulozã: Elementul de bazã al pereţilor celulelor tuturor plantelor. Toate plantele conţin ţesuturi care, corect procesate, vor produce celulozã. Bumbacul în stare brutã conţine aproximativ 91% celulozã naturalã în cea mai purã formã. Alte surse de fabricare a hârtiei sunt cânepa (77% celulozã), lemnul de esenţã moale sau tare (57% pânã la 65% celulozã).

Celulozã (pasta chimicã): Materie primã pentru fabricarea hârtiei constând din fibre de celuloza, obţinute printr-un proces de fierbere chimicã (metoda sulfatului sau sulfitului).

Celulozã mãcinatã: Celuloza mecanicã fabricatã într-un defibrator cu prese, în care buştenii sunt mãcinaţi de o ,,piatrã” cu suprafaţa foarte rugoasã.

Celulozã mecanicã: Materia primã pentru industria hârtiei, constând din fibre care au fost eliberate prin mijloace mecanice.

Cernealã metalicã: Cerneala pentru tipar care produce un efect auriu, argintiu, de bronz sau alte culori metalice.

Cernealã transparentã (alb transparent): Tip de cernealã care nu acoperã culoarea de dedesubt, fiind folositã pentru realizarea unor nuanţe de culoare.

Cicero (pica): Unitate de mãsurã în industria tipografica, echivalentã cu 12 puncte de tipar (4,5 mm).

Ciorap tipografic: Suport textil în formã de manşon, montat pe un cilindru de cauciuc, folosit în sistemul de umezire la transferul soluţiei de umezire cãtre placã.

Clapa:Prelungirea pe lãţime a coperţii astfel încât partea care depãşeşte lãţimea blocului de carte sã fie pliatã cãtre interior.

CMYK: Cyan, Magenta, Yellow şi BlacK. Cele patru culori de bazã care sunt folosite în tiparul policrom. În DTP, reprezintã una dintre gamele de culori etalon, celelalte fiind: HSB, PMS şi RGB.

Coalã ,,la mânã”: Termen folosit în legãtoria de cãrţi pentru a desemna 16 pagini A5 sau 16 pagini A4.

Coalã de tipar: Termen folosit pentru a desemna exemplarul tipãrit delimitat de lungimea şi lãţimea colii în cazul cartonului sau al tiparului în coalã şi respectiv de lãţimea rolei de hârtie şi de cut-off-ul falţului în cazul tiparului pe rotativã. O coalã de tipar are: 32 pagini A5, 16 pagini A4, 8 pagini A3 (tabloid), 4 pagini A2 (broadsheet).

Codul Pantone: Sistem de culori cu peste 1200 de nuanţe creat de firma Pantone Inc.

Coldset: Metoda de tipar care utilizeazã imprimarea la rece, folosindu-se cernealã adecvatã şi uscare prin evaporare şi absorbţie.

Colect: Metoda prin care colile sunt adunate în falţ, creându-se astfel un produs finit din mai multe coli cu ajutorul adunãtorului.

Coloncifru: Porţiunea de jos a unei pagini tipãrite care conţine numãrul acesteia.

Colontitlu: Porţiunea de sus a unei pagini tipãrite care conţine de obicei titlul lucrãrii sau al capitolului.

Contor: Parte componentã a unei maşini tipografice utilizatã pentru a numãra copiile tipãrite.

Contrast/înnegrire: mãsurarea intensitãţii culorii pe o suprafaţã tipãritã.

Conţinut de umezealã: Greutatea apei în materialul umed faţã de greutatea totalã a materialului.

Copertã: Înveliş din carton de diferite tipuri care acoperã blocul de carte (interiorul cãrţii).

Copie: Orice material realizat prin procesul de producţie într-o tipografie.
Corecturã chromalin: Probã de tipar chimicã în policromie. Aratã cu aproximaţie aspectul produsului final tipãrit pe hârtie cu suprafaţa foarte netedã (cretatã, satinatã). În cazul tipãririi pe hârtie necretatã, tonurile vor fi diferite de cele care apar pe corectura chromalin.

Cotor: Parte componentã a unei cãrţi care reprezintã locul unde are loc legarea colilor de tipar prin broşare, coasere sau capsare.

Creion retuş (creion de corecturã): Creion care conţine o substanţã ce dizolvã fotopolimerul de pe placa tipograficã, înlãturându-se astfel zonele ce nu se doresc a fi tipãrite.

Cretare prin presare: Aplicaţie tehnicã în care pelicula de cretare este presatã de un cilindru placat cu un crom extrem de lustruit. Rezultatul este un grad foarte mare de luciu.
CTF (computer-to-film): Metoda prin care fişierul de pe calculator este transpus pe un film fotografic. Acest film este folosit pentru a realiza imaginea pe placa tipograficã convenţionalã, într-o ramã de copiat.

CTP(computer-to-plate): Tehnologie folositã în procesul de tipãrire în cadrul cãruia o imagine creatã într-o aplicaţie DTP (desktop publishing) este expusã direct pe o placã tipograficã cu ajutorul laserului. CTP-ul prezintã mai multe avantaje în comparaţie cu metoda convenţionalã de expunere a plãcilor. În CTP, întregul proces de transfer al imaginii de pe film pe placa de tipar este eliminat din procesul de tipar, crescând astfel claritatea imaginii şi a detaliilor.

Culori primare: albastru, roşu şi galben. Amestecate cu negru în diferite proporţii, acestea permit reproducerea tuturor celorlalte culori.

Cut-off: Distanţa mãsurata în jurul cilindrului tãietor (de tãiere) a falţului unei maşini de tipar webpress, care stabileşte lungimea repetabilã a unei coli de tipar sau a unei imagini.

Cyan: Una dintre culorile de bazã folosite în procesul de tipar. Reflectã culoarea albastrã şi verde şi absoarbe culoarea roşie.

D

DCS: Desktop colour separation – procedeu de separare a culorii, utilizat în programul Quark.

Densitate: Metoda de mãsurã a compactitãţii hârtiei. Densitatea este calculatã matematic ca raport dintre greutatea de bazã şi grosimea hârtiei.

Densitometru: Dispozitiv de control al calitãţii care mãsoarã densitatea polimerului de pe o placã tipograficã sau densitatea cernelii de pe o tipãriturã.

Deşeu hârtie: Resturile de hârtie care rãmân din procesul de producţie şi care nu mai pot fi utilizate în producţie, fiind astfel îmbalotate în scopul reciclãrii.

Developare: Trecerea plãcilor tipografice printr-o soluţie ce corodeazã polimerul de pe placã expus la luminã, rãmânând astfel pe placã doar imaginea doritã.

Dezinsert: Separarea unei secţiuni tipãrite de alta, ambele secţiuni fiind tipãrite şi adunate împreunã.

Direcţia fibrei: Direcţia în care majoritatea fibrelor se întind într-o coala de hârtie finitã.Alinierea lor este paralelã cu direcţia în care hârtia trece prin maşina de fabricat hârtie. Hârtiile se împãturesc mai bine în direcţia fibrelor.

DTP (desktop publishing): Crearea pe un calculator a documentelor care urmeazã a fi publicate. Utilizatorii creeazã pagini layout cu text, graficã, fotografie şi alte elemente vizuale utilizând soft-uri precum QuarkXPress, Adobe InDesign, Microsoft Publisher, Apple Pages etc.

Dublare: Eroare de tipar manifestatã prin apariţia unei ,,umbre” de intensitate mai micã lângã imaginea tipãritã.

Durabilitate: Capacitatea hârtiei de a-şi pãstra proprietãţile fizice în conformitate cu standardul internaţional ISO 9706.

E

Eliminarea nuanţei de bazã: Reducerea pigmentului de cernealã în tonurile gri-neutru şi negru, cu separare de CMYK. O mãrire a proporţiei de culoare neagrã compenseazã aceastã reducere. Avantajul este obţinerea unui strat mai subţire de cernealã, ceea ce înseamnã murdãrie mai puţinã la tipãrire şi un timp mai scurt de uscare.

Emboss: Procedeu de formare prin presare a unei imagini în relief pe hârtie sau carton. Se mai numeşte şi ,,timbru sec”.

Expunere: Procesul prin care o placã tipograficã este expusã la o luminã de o intensitate mare, imprimându-se astfel imaginea pe acea placã.

F

Falţ: Mecanism ataşat utilajului tipografic prin care se realizeazã tãierea hârtiei în forma de coalã de tipar şi împãturirea ei în formã doritã.

Fãlţuire: Acţiunea de îndoire a hârtiei sau a cartonului. Se mai foloseşte şi la procedeul de îndoire al plãcilor tipografice, pentru a putea fi prinse în utilajul de tipar.

Filigran: Imaginea creatã prin presare, în formarea hârtiei de cãtre egutor, în secţiunea umedã din maşina de fabricat hârtie; poate fi vãzutã ţinând coala respectivã în luminã.

Film: Folie transparentã ce permite trecerea luminii prin ea.

Fişa tehnologicã: Lista în care sunt introduse toate caracteristicile tehnice pentru fabricarea unui produs: formatul, numãrul de pagini, tipul de hârtie, metoda de finisare etc. Fişa trece dintr-un sector de producţie în altul, odatã cu stadiul de execuţie al lucrãrii.

Flag: Titlul unui ziar aşa cum apare în partea de sus a primei pagini.

Flexografie: Procedeu de tipãrire realizat cu ajutorul presei rotative, prin care imaginea este transferatã pe hârtie cu ajutorul plãcilor şi al cernelurilor cu uscare rapidã.

Fluturaş: Tipãriturã de dimensiuni mici (de obicei jumãtate din A5), adusã la dimensiunea doritã prin tãiere la ghilotinã.

Folie: Înveliş metalic sau colorat, în coli sau role, utilizat în procesul de tipãrire şi embosare.

Folio şi emboss: Procedeu de imprimare a unei imagini în relief pe o suprafaţã fãrã a folosi cerneala, ci o folie coloratã care este presatã la cãldurã.

Fontã de culoare: Imagine test în care cerneala acoperã întreaga suprafaţã a colii de tipar pentru a se verifica presiunea şi nivelul de ungere a valurilor.

Format: Dimensiunea produsului (lungime şi lãţime). Pe lângã formatele de bazã enumerate mai jos, exista şi formate intermediare, realizate în funcţie de cerinţele clienţilor sau de posibilitãţile utilajelor de tipar. Principale formate de bazã sunt: A0 (841×1189), B0 (1000×1414), A1 (594×841), B1 (707×1000), A2 (420×594), B2 (500×707), A3 ( 297×420), B3 (353×500), A4 ( 210×297), B4 (250×353), A5 ( 148×210), B5 ( 176×250).

Forzat: Coalã de hârtie sau carton folositã la cartea legatã, lipitã de verso-ul coperţii, prima şi ultima paginã a blocului de carte.

Fotogravurã: Procedeu de tipar în care imaginea este gravatã pe un cilindru plan. Avantajele acestei metode de tipar sunt viteza şi tirajele mari. Se foloseşte în principal pentru tipãrirea revistelor.

Fracţie: Pachet legat şi etichetat de ziare având sub cantitatea unui bon.

FTP(File Transfer Protocol): Metoda standard de transfer a fişierelor utilizând o conexiune internet. FTP permite transferarea fişierelor între diferite calculatoare cu pãstrarea datelor.

G

Gamut: Unitate de mãsurã utilizatã în industria tipograficã, echivalentã cu 10 puncte tipografice (3,76 mm).

Ghilotinã: Utilaj dotat cu un cuţit folosit pentru tãierea, pregãtirea şi finisarea materialelor tipãrite.

Grad de alb: Proprietate determinatã vizual, caracterizatã prin strãlucire ridicatã, grad înalt de difuzie a luminii şi minimum de culoare.

Gramaj: Greutatea în grame pe metru pãtrat a hârtiei sau a cartonului. E denumitã şi greutate de bazã.

Gravurã: Procedeu prin care imaginea de tipãrit ce este gravatã pe o placã metalicã ataşatã unui cilindru. Acesta este rotit şi impregnat cu cernealã iar secţiunile care nu conţin imagine sunt spãlate. Hârtia este trecutã şi presatã între doi astfel de cilindri.

Grup de tipar: Parte componentã a unui utilaj tipografic în care se produce imprimarea (pe o faţã sau pe ambele feţe). Dacã grupul de tipar este parte componentã a unei maşini plane de tipar, imprimarea se face doar pe o parte, iar dacã este parte componentã a unei rotative, imprimarea se face faţã-verso.

H

Hârtie dublu cretatã (DCL, DCM): Hârtie cu un grad de finisare ridicat pe ambele feţe; se produce în varianta lucioasã şi matã. Se utilizeazã în general la coperţi, materiale publicitare, cataloage, publicaţii de artã, calendare, flyere, fluturaşi, mape, broşuri, reviste. Are un grad de alb extrem de ridicat şi o foarte bunã finisare a suprafeţei.

Hârtie „endless”: Hârtie înfãşuratã pe o rolã (opusul hârtiei în coli).

Hârtie autocopiativã: Hârtie care permite realizarea de copii multiple fãrã straturi intermediare de hârtie cu carbon. Hârtia transformã presiunea într-o reacţie coloratã care transferã imaginea pe copie. Hârtiile autocopiative sunt în principal folosite pentru facturi, chitanţe, vouchere, ordine de platã etc.

Hârtie calandratã: Hârtie care a fost netezitã şi compactizatã între rolele unui calandru, mai mult sau mai puţin lucioasã (calandratã lucios sau mat). Efectul care se produce în calandru este rezultatul combinat dintre temperaturã şi presiune.

Hârtie ceratã: Hârtie aproape fãrã conţinut de lemn care este cu parafinã, mixturã de cearã sau plastic.

Hârtie cretatã: Hârtie de bazã care a fost cretatã cu o peliculã, formatã în principal dintr-o cleioasã şi agenţi lianţi care îmbunãtãţesc calitãţile suprafeţei hârtiei.

Hârtie de calc: Hârtie semitransparentã care permite trecerea luminii prin ea, fiind un înlocuitor mai ieftin al filmului în ceea ce priveşte montajul pe plãci convenţionale.

Hârtie fãrã conţinut de lemn: Hârtie care nu conţine fibre mecanice, adicã toate tipurile de hârtie care conţin mai mult de 90% celuloza chimicã.

Hârtie lãcuitã: Hârtie acoperitã cu un strat masiv de cretare, a cãrei suprafaţã asigurã o reproducere a imaginii foarte apropiatã de original.

Hârtie LWC (Light Weight Coated): Hârtie cretatã cu greutatea de bazã micã şi conţinut de lemn.

Hârtie materie primã: Materia iniţialã pentru fabricarea hârtiei. Este compusã din fibre şi aditivi dizolvaţi în apã.

Hârtie OCR: Hârtie pentru recunoaşterea caracterelor optice, caracterizatã de un înalt grad de puritate.

Hârtie offset: Hârtie cu suprafaţa necretatã şi uneori neregulatã, în general folositã la tipãrirea cãrţilor.

Hârtie pentru etichete: Hârtie cretatã pe o faţã, fãrã conţinut de lemn şi fãrã clor.

Hârtia de etichete se împarte astfel:

- hârtie etichetã standard

- hârtie etichetã rezistentã la apã

- hârtie etichetã rezistentã la apã şi substanţe alcaline

Hârtia pentru etichete este fabricatã din pastã fãrã lemn pentru a asigura o bunã uniformitate a suprafeţei şi un grad ridicat de alb.

Hârtie de ambalaj: Hârtia de ambalaj industrialã este o hârtie Kraft, produsã din fibrã primarã nealbitã. Este netedã, 100% celulozã nealbitã, rezistentã la rupere. Se foloseşte la împachetare, învelire, acoperire, pungi, etc. De obicei este de culoare brunã naturalã.

Hârtie rezistentã la apã: Hârtie tratatã chimic, suficient de rezistentã la rupere sau destrãmare atunci când este saturatã cu apã.

Hârtie termicã: Hârtie cretatã pe o faţã, termosensibilã, folositã pentru tipãrirea de text şi imagine pe aparatele fax, termoplottere şi termoprintere.

Hârtie volumetricã: Hârtia offset volumic sau hârtia volumetricã este folositã îndeosebi pentru cãrţi, broşuri, manuale, caiete etc. Datoritã volumului mare, se poate reduce de la 10 % pânã la 20% din greutatea cãrţii. Hârtia îşi menţine aspectul şi transmite aceeaşi senzaţie ca şi hârtiile mai grele.

Heatset: Metoda de tipar care utilizeazã cernealã adecvatã şi uscare prin cuptor.

I

Impoziţie: Poziţionarea paginilor pentru tipãrire pentru a cãdea în ordinea corectã.

Insert: O tipãriturã pregãtitã pentru a fi inseratã într-o publicaţie sau într-o altã tipãriturã.

ISBN (International Standard Book Number): Numãr de referinţã dat fiecãrei cãrţi (editatã atât în format tradiţional, cât şi în format electronic) în vederea posibilitãţii identificãrii locului şi datei apariţiei sale. De obicei, acesta se gãseşte pe ultima copertã. În România, ISBN-ul este acordat de Biblioteca Naţionalã, la cererea editorului.

ISO (International Standards Organization): Organizaţia care stabileşte cele mai multe din standardele mondiale.

ISSN (International Standard Serial Number): Numãr de referinţã dat fiecãrei publicaţii periodice (ziare, reviste etc., editate atât în format tradiţional cat şi în format electronic), în vederea posibilitãţii identificãrii locului şi datei apariţiei. De obicei acesta se gãseşte în caseta editorialã. În România, ISSN-ul este acordat de Biblioteca Naţionalã, la cererea editorului.

J

JPEG (Joint Photographic Experts Group): Format grafic puternic compresat, creat pentru a da fotografiilor o înaltã rezoluţie.

K

Kerning: Ajustarea spaţiului dintre anumite perechi de litere, ca de exemplu A şi V, pentru a obţine o apariţie mai plãcutã.

L

Lac: Lichid transparent aplicat pe suprafaţa tipãritã în scopul protejãrii acesteia. Dã un aspect mai plãcut tipãriturii.

Lac UV: Lichid laminat aplicat şi tratat cu luminã ultravioletã.

Laminare: Aplicarea pe o coala de hârtie sau de carton a unei folii din plastic transparente prin presare la cald cu scopul de a o proteja şi de a realiza o finisare lucioasã sau matã.

Lampa UV: Lampa electricã care emite luminã în spectrul ultraviolet, folositã în sistemele de expunere a plãcilor tipografice.

Lãcuire: Procedeu de finisare în care un lac transparent este aplicat pe coala tipãritã pentru a obţine un aspect lucios.

Legare: Strângerea colilor tipãrite prin broşare (coasere) cu sârmã, aţã, lipire sau alte metode pentru a forma o carte.

Legenda: Material descriptiv tipãrit în partea de jos a unei imagini, cu referire la aceasta. Termenul se refera de asemenea şi la explicarea semnelor şi/sau a simbolurilor utilizate în tabele sau hãrţi.

Linotip: Maşina tipograficã ce culege şi toarnã literele în rânduri intrigi, prin apãsarea unor clape. – Din fr. linotype.

Lipire ,,la punct fix”:Operaţiunea de lipire a unui material promoţional într-un chenar stabilit prin tipar pe o paginã, executatã cu aracet sau silicon.

Litografie: Procedeu de tipar în care se utilizau iniţial matriţe plane de piatrã la care imaginea ce urma sã fie tipãritã absorbea cerneala, iar zonele care nu se doreau a fi tipãrite atrãgeau apa. Plãcile tipografice utilizate acum sunt tratate chimic astfel încât în zonele care se doresc a fi tipãrite sa adere doar cernealã.

Lupã de montaj: Obiect utilizat pentru a verifica o imagine tipãritã, o placã sau un film tipografic.

M

Magazin: Format de publicaţie folosit îndeosebi la reviste (A4).

Magenta: Una dintre culorile de bazã folosite în procesul de tipar. Reflectã lumina roşie şi albastrã şi absoarbe lumina verde. Este deseori confundatã cu roşu.

Montaj: Imaginea unicã formatã prin asamblarea mai multor imagini.

Mostrã: Material sau produs finit care reprezintã un etalon pentru eventualele retipãriri.

N

Negativ: Imaginile de pe un film care fac ca zonele albe sã fie negre şi cele negre sã fie albe.

Nonpareil: Unitate de mãsurã utilizatã în industria tipograficã, echivalentã cu 6 puncte tipografice (2,25 mm).

O

Oglinda paginii: Spaţiul din cadrul unei pagini în care apare text.

Overprint: Tipãrire pe o suprafaţã deja tipãritã. Metoda se foloseşte pentru a accentua schimbãrile în imagine sau în text.

P

Paginaţie: Numerotarea paginilor unui ziar, ale unei cãrţi sau ale oricãrui produs tipãrit care necesitã aceastã numerotare.

Palet: Stivã ambalatã de hârtie sau carton. Poate desemna şi un planşeu din lemn, metal sau plastic pe care se stivuiesc materialele tipãrite.

Petit: Unitate de mãsurã în industria tipograficã, echivalentã cu 8 puncte tipografice (3 mm).

pH-metru: Instrument de mãsurã care indicã nivelul pH-ului dintr-o soluţie (caracterul acid, neutru sau bazic al unei soluţii).

Pierderi acceptate: Numerice sau procentuale, aceste pierderi sunt stabilite contractual şi reprezintã numãrul de tipãrituri necesare pentru realizarea reglajului.

Pigment: Componentã a cernelii tipografice care schimbã culoarea luminii reflectate ca rezultat al absorbţiei selective a culorii. Pigmentul are o anumitã culoare specificã pe care o transmite materialelor în a cãror componenţã se aflã.

Placã (matriţã) de hârtie: Placa tipograficã offset pentru tiraje mici pe care materialul cules poate fi imprimat direct.

Placã tipograficã: Suport metalic de diferite dimensiuni, având un polimer pe una dintre pãrţi, pe care se expune textul ce urmeazã a fi tipãrit (matriţa). Pot fi analogice sau pentru CTP.

Plastifiere: Operaţiune prin care se aplicã la cald o folie de plastic peste suprafaţã de carton sau hârtie.

Pliant: Produs tipografic de dimensiuni mici conţinând maxim o coalã de tipar, realizat prin împãturirea (plierea) paginilor în forma doritã.

PMS: Denumire abreviatã a Pantone Colour Matching System.

Policromie: Tipar executat folosindu-se toate culorile de bazã (tipar color).

Polimer (fotopolimer): Strat de ordinul micronilor, sensibil la luminã, care se gãseşte pe o faţã a plãcilor tipografice.

Porozitate: Gradul de compactitate al fibrelor de hârtie, care este crescut în cazul hârtiei satinate şi scãzut în cazul celei nesatinate.

Prepress: Termen utilizat în industria tipograficã sau în publishing pentru a defini procesele şi procedurile care sunt folosite de la momentul primirii textului şi pânã la expunerea plãcilor pentru a fi montate în maşina de tipar.

Presare: Etapa în procesul de legare. Dupã ce au fost cusute, colile sunt presate pentru a se elimina aerul.

Presiune de tipar: Nivelul de presare dintre cauciucul de tipar şi hârtie (carton), care conduce la imprimare.

Prisoas: Semifabricat sau produs finit realizat în plus faţã de tiraj, pentru a compensa numeric pierderile ulterioare din procesul de producţie.

Proces de tipar: Totalitatea operaţiunilor care au ca scop imprimarea imaginii pe hârtie.

Punct tipografic: Element de bazã al unei imagini, egal cu 0,376 mm. Utilizând o lupã, se poate observa cã imaginile tipãrite sunt formate din mai multe puncte.

Punguire: Metoda de introducere în pungi a unor materiale tipãrite (reviste, ziare, cãrţi).

Q

Quadrat: unitate de mãsurã echivalentã cu 48 puncte de tipar (18 mm).

R

Ramã de copiat: Utilaj tipografic ce se foloseşte la expunerea plãcilor tipografice la lumina ultravioletã puternicã.

Raster: Punct realizat prin descompunerea de culoare. O imagine este compusã din mai multe puncte de raster.

Recto: Paginile de pe mâna dreaptã a unei cãrţi deschise.

Reelstand: Dispozitiv pentru susţinerea axului ce trece printr-un sul de bobinã. De cele mai multe ori, conţine şi sistemul de frânare şi cel de compensare. Mai poartã denumirea de stativ de suluri. Poate fi pe un nivel, douã, trei sau patru.

Reglaj: Operaţiune prin care toate elementele procesului de tipãrire, broşare, plastifiere etc. sunt puse în concordanţã pentru ca produsul finit sã întruneascã normele de calitate impuse.

Retipãrire: Folosirea plãcilor vechi, spãlate şi verificate în prealabil, pentru a realiza o publicaţie care a mai fost tipãritã.

Retuş: Metoda de lucru asupra graficii sau a separaţiei culorilor, realizatã în scopul corectãrii eventualelor greşeli sau al creşterii calitãţii imaginii.

Rezoluţie: Proprietate care se referã la calitatea materialului obţinut. Se mãsoarã în dpi (dots per inch). Cu cât numãrul de puncte este mai mare, cu atât imaginea este mai clarã.

RGB(Red, Green, Blue): Culori primare denumite şi culori aditive, utilizate de monitoare. Din combinarea şi intensitatea acestor culori se poate reproduce întreg spectrul.

RIP (Raster Image Processor): Metoda de a printa negative din fişiere PostScript create de DTP. Hard-ul şi soft-ul produc conversia datelor stocate în computer într-o serie de linii şi puncte mici, care sunt expuse pe film sau plãci tipografice.

Rotativa: Utilaj tipografic format din grupuri de tipar care utilizeazã role de hârtie, aceasta fiind tãiatã şi pliatã în coli de un falţ (folder). Rutã: Traseul parcurs pânã la destinaţia la care trebuie livrate produsele tipãrite.

S

Satinare: Procedeu din procesul de fabricaţie a hârtiei, în care aceasta este trecutã şi presatã printre valuri pentru a obţine o texturã îmbunãtãţitã şi o suprafaţã finã.

Saturaţia culorilor: Gradul de densitate a culorii pe care o poate avea o suprafaţã tipãritã. Strãlucirea culorii este mare la hârtia cu suprafaţa netedã şi scãzutã la hârtia cu suprafaţa neregulatã, aşa cum este hârtia necretatã. Acest lucru se produce datoritã faptului cã cerneala intrã mai adânc în hârtia necretatã. Reprezintã natura culorilor în termenii densitãţii. O culoare cu o saturaţie mare va avea valori densitometrice ridicate în comparaţie cu o culoare care are o saturaţie scãzutã.

Scalã de gri: Scala de valori ale luminozitãţii pentru evaluarea umbrelor. De foarte multe ori, termenul se utilizeazã cu referire la scannere, ca o mãsura a capacitaţii lor de a reda imagini în semitonuri.

Screen angles: Unghiurile la care jumãtãţile de ton, duotonurile, tritonurile şi separarea de culoare a filmelor pentru tipar sunt plasate pentru a arãta corect.

Semiton: Imagine reprodusã prin modificarea tonului original într-un şablon de puncte de mãrimi diferite. Suprafeţele luminoase conţin puncte de dimensiuni mici, iar cele întunecoase sau umbrite – puncte de dimensiuni mari.

Semn de carte: Obiect fabricat din carton sau material textil, dreptunghiular sau sub formã de şiret, utilizat în marcarea unei pagini dintr-o carte.

Separarea culorilor: Proces de pregãtire pentru tipãrirea graficii, a fotografiilor sau a graficii create pe computer în cele patru culori de bazã (cyan, magenta, galben, negru).

Separaţie de culoare: Procesul de pregãtire al paginilor ce urmeazã a fi tipãrite prin separarea în cele 4 culori primare folosite în industria tipograficã, din care sunt create imaginile.

Serigrafie: Inscripţionare folositã pentru a imprima pe o largã varietate de materiale, cum ar fi hârtie, carton, plastic, sticlã, metale, ţesãturi etc. Printre produsele care pot fi inscripţionate prin serigrafie se numãrã: postere, etichete, decals, signage şi toate tipurile de textile şi circuite imprimate. Avantajul procesului de marcare prin serigrafie constã în faptul cã presa poate imprima pe substraturi de orice formã, grosime şi mãrime. O caracteristicã importantã a inscripţionãrii prin serigrafie este vâscozitatea ridicatã a cernelii care poate fi aplicatã pe substrat în comparaţie cu alte metode de imprimare.

Procesul de serigrafie: Procesul care utilizeazã, fereastra (purtãtoarea imaginii), racleta şi cerneala pentru a efectua inscripţionarea prin serigrafie. Se utilizeazã o sitã poroasã întinsã perfect deasupra unui cadru de metal. Tensiunea potrivitã este esenţialã pentru a imprima culorile dorite. Un tipar este produs pe fereastrã fie manual, fie fotochimic. Cerneala folositã în serigrafie este aplicatã pe substrat prin plasarea ferestrei deasupra materialului. Aceasta este apoi trecutã prin orificiile sitei cu ajutorul unei raclete care este deplasatã deasupra ferestrei. Cerneala va trece doar prin acele zone în care nu este aplicat nici un tipar, în acest fel formându-se o imagine pe substrat.

Spaţiere: Introducerea spaţiului liber între literele unui cuvânt pentru a modifica lungimea sau a îmbunãtãţi aspectul rândului. Spot de culoare: Denumire utilizatã în tipar atunci când, pe lângã cerneala neagrã, se mai foloseşte o altã culoare (de bazã sau din codul Pantone) pentru a crea un efect vizual.

SRA: Serie de formate de hârtie inclusã în seriile ISO, de dimensiuni mai mari decât seriile A, acordând tipografului un mic spaţiu suplimentar pentru tãiere.

Stacker: Utilaj folosit la suprapunerea unui numãr predefinit de coli tipãrite, numãrate în prealabil, şi eliminarea lor sub formã de pachet pentru a fi ulterior legate.

Straight: Metoda prin care colile nu sunt adunate în falţ, ci sunt eliberate una câte una fãrã adunãtor (metoda ,,direct”).

Strãlucire: Gradul minim de culoare a hârtiei sau a cartonului. Termenul tehnic pentru strãlucire este luminanţã sau valoare Y.

Stereotip: Placã planã sau semicilindricã, turnatã din metal, mulatã în cauciuc sau în alt material plastic, reprezentând reproducerea unui text sau a unui clişeu şi întrebuinţatã ca formã de tipar la tipãrirea ediţiilor unei lucrãri de mare tiraj.

Stereotipie Instalaţie sau procedeu de reproducere şi multiplicare a unei forme tipografice, prin turnare într-un metal sau prin mulare în cauciuc ori în alt material plastic a unei copii dupã aceastã formã, formã de tipar obţinutã prin stereotipie.

Supliment: Parte componentã a unui produs finit ce se tipãreşte separat, dar se livreazã împreunã cu produsul.

Suport de tipar: Materialul pe care este realizat tiparul (carton, hârtie, folie, metal etc.).

Supracopertã: Înveliş din carton subţire sau din hârtie, plasat peste coperta cartonatã a unei cãrţi.

Suprapunere: Operaţiune prin care culorile se aşeazã una peste cealaltã luându-se ca ghidaj semnele de suprapunere astfel încât imaginea sã fie clarã şi sã nu aparã dublarea ei.

Ştanţare: 1. Tãierea imaginii create pe hârtie sau carton în formã finalã.
2. Perforarea plãcilor tipografice pentru a putea fi puse în utilajul de tipar în scopul unei mai bune suprapuneri.

Ştanţã: Cuţit metalic montat pe o placã de lemn, folosit pentru a tãia în forma doritã imaginea tipãritã pe coala de hârtie sau de carton.

T

Tabloid: Denumire genericã de origine britanicã folositã pentru a desemna un ziar de dimensiuni mici (A3).

Text: Materialul scris şi tipãrit care formeazã conţinutul unei publicaţii.

Text în oglindã: Reprezintã textul imprimat invers pe un suport de film sau calc, pentru a fi folosit la expunerea plãcilor tipografice, astfel încât imaginea de pe placã sa fie imprimatã în pozitiv.

Tipar: Transpunerea unei imagini şi/sau a unui text pe hârtie.

Tipar ,,dublu paralel”: Sistem de tipar în format A5 prin care se tipãresc în paralel douã coli de tipar a câte 16 pagini.

Tipar ,,pe sfert”: Tipar în format A4.

Tipar full color (full policromie): Procedeu de tipãrire prin care se combinã cele patru culori de bazã sau derivate din acestea, în scopul creãrii unei imagini finale.

Tipar în coalã: Presa de tipar care imprimã pe coli de hârtie, nu pe hârtie în role.

Tipar offset: Metoda de tipar în care imprimarea imaginii pe hârtie nu se face direct de pe placã pe hârtie, ci prin intermediul unui cauciuc care preia imaginea în negativ şi o redã în pozitiv pe hârtie.

Tipar plan: Tipar cu alimentare în coalã.

Tipograf: Specialist în grafica materialului tipãrit şi în arta tipografiei.

Tiraj: Numãrul de exemplare comandate de cãtre client, ce urmeazã a fi tipãrite.

Tiraj de avarie: Numãr de exemplare (mai mic decât tirajul normal) pe care clientul îl acceptã dacã au avut loc probleme de ordin tehnic independente de voinţa ambelor pãrţi.

Ton: Urme (dâre) de cernealã pe suportul de tipar (hârtie, carton) datorate unei umeziri precare sau unui pH al apei sub normele adecvate (5,5).

Top: Set de 500 de coli de hârtie.

Transmisie facsimil: Procesul de expediere a imaginilor grafice, utilizând un aparat electronic (telefax).

Trapping: Posibilitatea de a tipãri cu o cernealã peste alta.

Traseu: Deplasarea benzii de hârtie din bobinã prin fiecare grup de culoare al utilajului de tipar.

Trim: Tãierea colii tipãrite la dimensiunea corectã. Semnele de tãiere se gãsesc pe colile tipãrite pentru a indica locul unde urmeazã a se face tãierea.

Turn de tipar: Ansamblu de grupuri de tipar suprapuse pe verticalã (douã, trei sau patru grupuri). În ultima perioadã, se construiesc douã grupuri de tipar într-un modul.

U

Umezire: Procedura esenţialã a tiparului offset prin care se realizeazã amestecul proporţional de cernealã cu apã.

Umidimetru: Dispozitiv care mãsoarã cantitatea de apã dintr-o tipãriturã, pentru evaluarea calitãţii tipãriturii prin efectuarea raportului dintre aceasta, greutatea totalã a materialului tipãrit şi greutatea suportului pe care se tipãreşte.

V

Val de cernealã: Cilindru cu miez metalic tubular sau masiv, cu suprafaţa cauciucatã sau nu, cu diverse diametre şi duritãţi, folosit în preluarea, transportul, uniformizarea şi aplicarea cernelii pe forma de tipar. Existã mai multe tipuri: val ductor, val alimentator, val intermediar (de transfer), val frecãtor (principal şi auxiliar) şi val inkform (val de pe placã).

Ventuza: Con din cauciuc, vidat, folosit la transportul colilor în maşinile tipografice.

Verso: Pagina de pe mâna stângã a unei cãrţi deschise.

W

Web press: Maşini de tipãrit care folosesc role de hârtie.

X

Xerografie: Procedeu de tipar folosit pentru a reproduce imagini şi documente prin intermediul unui strat de material fotosensibil.

Xilografie: Procedeu tipografic în care se folosesc clişee gravate în lemn.